"Girişimcilerimizle ele ele büyümeye devam ediyoruz"

Değerli Girişimciler, Yıldızlılar,

2003 yılında temelleri atılan, 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde çalışmalarına başlayan YTÜ Yıldız Teknopark bugün, Türkiye’deki teknoparklar arasında son üç yıldır üst üste birinci seçilme başarısı gösteren, gücü sınırlarımızı aşan bölgesel bir oyuncu haline gelmiştir. Bize bu başarıyı getiren, “bu topraklardan dünya markaları doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurma ve ülkemizin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunma” hedefimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmaları hız kesmeden sürdürmeye kararlıyız.

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana birçok başarıya imza atan Teknoparkımız, şu anda 500’ün üzerinde şirkete ev sahipliği yapıyor. Kuluçka merkezimizde 140’ın üzerinde girişim yeni fikirler üzerinde çalışırken, bugüne kadar 270’den fazla sınai fikri mülkiyet edinmiş ve 900’ün üzerinde Ar-Ge projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu projelerin ülkemizin ihracat gelirlerine doğrudan ya da dolaylı olarak 2 milyar ABD dolarına yakın bir katkısının olduğunu bilmek, işimize duyduğumuz heyecanı artırıyor.

Uluslararası bir inovasyon merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve 8.000’in üzerinde Ar-Ge çalışanına ev sahipliği yapan Teknoparkımız, 9 yıl gibi kısa bir sürede 4.000’in üzerinde projenin hayata geçmesine ön ayak oldu. Amacımız 2025 vizyonumuz doğrultusunda, bu çalışmaları küresel seviyeye taşımak. 

Bölgemizde lider, küreselde söz sahibi bir teknopark olmak için çıktığımız bu yolda, dünyanın çeşitli bölgelerinde Kuluçka ve Teknoloji Merkezleri açıyor, 111 yıllık köklü bir geçmişe sahip Yıldız Teknik Üniversitesi’nin küresel değer ağından aldığımız gücü, entelektüel sermayemiz ve güçlü kurumsal ilişkilerimizle birleştirerek, girişimlerimizi dünya sahnesine çıkarmak için her gün daha fazla çalışıyoruz. 

Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere hedeflediğimiz coğrafyalarda know-how’ına en çok güvenilen, en çok tercih edilen ve en donanımlı teknoparkı olmak için faaliyetlerimizi sürdürüyor, Dünyanın dört bir yanında teknoloji geliştiren ve yıkıcı inovasyonlara imza atabilecek girişimleri ülkemize çekmek için de önemli bir çaba harcıyoruz. Bu amaçla, 75 bin m2’lik YTÜ Davutpaşa Kampüsü ve 15 bin m2’lik İkitelli yerleşkelerimize ilave olarak, Maslak 1453 projesinde 20 bin m2 ve Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde 20 bin m2 olmak üzere toplam 40 bin m2’lik yeni iki yerleşkemizi, uluslararası iş ve finans dünyasının kalbinin attığı Maslak bölgesinde hayata geçirmenin hazırlıkları içindeyiz. 

Kısa sürede elde ettiğimiz tüm bu başarılar geleceğe daha sağlam adımlarla yol aldığımızın en önemli göstergesi. Ülkemizin gelecek hedeflerini destekleyerek uluslararası alanda rekabetine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürürken, en büyük motivasyonu genç ve dinamik eko-sistemimizden alıyor, girişimcilerimizle ele ele büyümeye devam ediyoruz. 

Saygılarımla,

Orhan Tanışman
YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü

 

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.