YTÜ Yıldız Teknopark çalışanları, olumsuz veya riskli gördükleri durumu İSG uzmanlarına mail ya da telefon ile ileterek, çözüme kavuşmasında etkin rol oynuyor.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.