YTÜ Yıldız Teknopark’ta risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için Teknopark tesislerinde, inşaat, yapım, onarım ve bakım aktivitelerinde, YTÜ Yıldız Teknopark adının geçtiği tüm organizasyonlarda planlamadan işin tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda, tüm paydaşların sağlığını veya işlerin güvenliğini tehdit eden unsurlar belirleniyor.

Tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında ilgili yasal düzenlemelere ve risk yönetim hiyerarşisine uyum esas...

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken en az tehlike oluşturacak olanlar tercih ediliyor. Kontroller, testler, izleme ve ölçme faaliyetleri ile tehlike belirleme ve risk yönetim faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilerek gerekli durumlarda ilave tedbirler planlanıyor.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.