Türkiye’nin en çok patent ticarileştiren kurumu olan Yıldız TTO, patent ve lisanslama konusunda bir güven otoritesidir.

Bu tanımın verdiği sorumlulukla yoluna devam eden Yıldız TTO’nun patentleme konusunda birçok yayını bulunuyor. Bunlar arasında Aşı Teknolojileri, Gemi İnşa, Depreme Dayanıklı Yapı Malzemeleri ve Biyo sensörler gibi teknolojinin farklı alanlarındaki patent trendleri hakkında kapsayıcı bilgilere sahip olan trend raporları, Yıldız TTO’yu patentleme ve lisans alanında bir adım daha öne taşıyor.

Yıldız TTO, patentleme ve lisanslama alanında şu adımları takip ederek iş birlikleri yapıyor, girişimcilerin ürünlerinin ticarileşmesine ön ayak oluyor.

  • Akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenlemek,
  • Buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirlemek,
  • Patent ön araştırması yapmak,
  • Patentlerin ticarileştirilebilirliğini değerlendirmek,
  • Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerini gerçekleştirmek,
  • Tescil sürecinde; TPE Buluş Sahibi ile koordinasyonu sağlamak,
  • Fikri Mülkiyet Hakları sözleşmelerini yazmak,
  • Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmak,
  • Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
  • Üniversitede FSMH (Fikri Sınai Mülkiyet Hakkı) konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

Yıldız TTO, 2021 yılında, patent ve lisanslama alanında birçok organizasyonu hayata geçirdi. Bu kapsamında endüstriyel kazanımların katma değerli ürünlere/hizmetlere dönüştürülmesi ve teknoloji transfer ekosistemine hizmet edebilecek kabiliyetlerin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıldı.

2021 yılında; bir taraftan 41 adet buluş bildirimi (BBF) alındı, 35 adet ulusal patent başvurusu, 52 adet yurt dışı patent başvurusu yapıldı. Bir taraftan da 12 adet ulusal patent tescili ve bir adet ABD patent tescili elde edildi. Özellikle 8’i ABD, 5’i Avrupa Patenti, 3’ü Japonya, 3’ü Güney Kore, 2’si Almanya ile 1’er tanesi Avrasya ve Malezya olmak üzere 23 adet yurt dışı ülke/bölge girişi yapıldı.

Yıldız TTO Patent ve Lisanslama Birimi, 2021 yılında, 1 adet patent devir ve 5 adet patent lisanslama sürecini tamamlayarak, devir sözleşmesi imza bedeli olarak 300 bin TL gelir elde edilmesini sağladı. Ayrıca taksitlerin tamamlanması ve royalti bedellerinin tahakkuk etmesiyle 2 milyon TL’ye ulaşacak olan devir bedeline sahip bu ticarileştirme, TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 2021 yıl sonu itibarıyla yapılan tüm ticari anlaşmalardan 1,3 milyon TL gelir elde edilecektir.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.