YTÜ Yıldız Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi (Yıldız TTO) Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi, her yıl 100 den fazla sanayi kuruluşu ile ortak projeler geliştirmektedir.

Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi faaliyetleri, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sahip olduğu bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak katma değerli çıktı üretilmesi odağında yürütülmektedir. Bu doğrultuda, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge Merkezileri ve start-up firmalar ile sürekli iletişim halinde olup, bu kuruluşların güncel ihtiyaçları için alternatifli çözümler oluşturmaktadır.


Yıldız TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi ana faaliyetleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

  • Endüstrinin ihtiyaç ve problemlerine yönelik akademik çözümler,
  • Proje fikirlerinden ürüne giden süreçlere yönelik yol haritası belirleme,
  • Proje fon ihtiyaçları için değerlendirme ve fon programı başvurusu hazırlama  (TÜBİTAK, KOSGEB vb.),
  • Sanayiye nitelikli eleman kaynağı için doktora programlarında iş birliği,
  • KOBİ gelişim analizi ve ihtiyaçlara yönelik çözümler,
  • Lisansüstü öğrencilerin tez konularının sanayi kuruluşları ile ortak yürütülmesi.


Üniversite Sanayi İş Birliği Birimi, 2021 yılında 200’den fazla sanayi kuruluşu ile iş birliği geliştirebilmek için görüşmeler ve ulusal fon programlarına yönelik olarak 16 bilgilendirme etkinliği gerçekleştirmiştir.

Tüm bu faaliyetlerin sonucunda, 2021 yılında 126 adet sanayi ortaklı proje geliştirilmiş, geliştirilen bu projelerden toplam 12 Milyon TL bütçe değeri elde edilmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, çevre ve enerji, makine/imalat, gemi inşaat ve kimya metalürji alanlarının ön planda olduğu projelerde toplam 198 akademisyen görev almıştır.

Firma ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, uygun akademisyen eşleştirmesi, sözleşme süreçlerinin verimli yönetimi ile 2020 yılına oranla toplam bütçede %13 oranında artış ve projelerde görev alan akademisyen sayılarında %7 oranında artış elde edilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen, 12 adet 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destek Programı, 4 adet 1002 Hızlı Destek Programı ve 2 adet 3501 Kariyer Geliştirme Programı için destek onayı alınmıştır.

Invalid object name 'Unigate_Cookie'.